GYS PK Technik Varta Bosch GYS Energizer Vigor

GYS hustoměr - kvalitní acidimetr

Jednoduchý ale velmi kvalitní přístroj, který slouží ke zjištění hustoty elektrolytu v kyselinových akumulátorech a tím účinně změří stupeň nabití autobaterie.

Více informací

350 Kč vč. DPH

GS MW 54103

Dostupnost: SKLADEM

Ostatní výrobky ve stejné kategorii:

 GYS hustoměr, acidimetr - měřič hustoty elektrolytu v akumulátoru

 

Jednoduchý přístroj, který slouží ke zjištění hustoty elektrolytu v kyselinových akumulátorech a tím účinně změří stupeň nabití akumulátoru (autobaterie). Po vyjmutí z obalu a sestavení lze pomůcku okamžitě použít, trubička se ponoří do elektrolytu baterie, stiskem balónku se nasaje tekutina a podle ponoru se na stupnici určí (přečte) hodnota hustoty elktrolytu.

Elektrolyt je roztok nebo jsou to taveniny, které vedou elektrický proud . Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, tedy vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Je k nalezení i v tužkových bateriích. Krystalické iontové sloučeninysoli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.