GYS PK Technik Varta Bosch GYS Energizer Vigor

   Tyto obchodní podmínky jsou závazné k webu autobaterie-PKtechnik.cz (dále jen " PK Technik s.r.o. „) . Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem tohoto webu (PK Technik s.r.o.) na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "objednatelem“) na straně kupujícího.

 

VELKOOBCHOD:

  Jsme především velkoobchodním partnerem servisů, dopravců, zamědělců, či průmyslových a stavebních firem, informujete se o možnosti spolupráce na info@autobaterie-pktechnik.cz . 


Registrace na webu:

  Slouží především pro velkoobchodní účely, kde jsou dle typu zákazníka nastaveny podmínky, cenové, dodací, a jiné. 


Objednávat zboží můžezte:

1) on-line 24h denně v eshopu www.autobaterie-PKtechnik.cz


2) telefonicky od 7-19h na HOT-LINE linku +420 607 811 916

3) emailem na:           info@autobaterie-pktechnik.cz 
                     objednavky@autobaterie-pktechnik.cz 

I. Cenové podmínky

   Seznam zboží zobrazovaný na autobaterie-pktechnik.cz je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „katalog“). Katalog obsahuje maloobchodní prodejní cenu včetně DPH (jsme plátci DPH). Dopravné hradí kupující dle výběru typu dopravy, pokud není stanoveno u konkrétního zboží, či objednávky jinak. PK Technik s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, dle závislosti cen výrobců. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.


II. Podmínky a možnosti úhrady

   Platba dobírkou - se rozumí HOTOVĚ, či platební kartou (pokud je to možné), řidiči kurýrní služby při převzetí zboží, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem, či na fakturu (pouze u smluvních zákazníku, v rámci velkobchodní spolupráce.

Platba běžným bankovním převodem, jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo obkjednávky, či zálohové faktury.

U dražších zásilek si provozovatel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zálohu předem, avšak až po předchozí domluvě se zákazníkem.


III. Podmínky dodání

   O termínu termínu expedice zboží Vás budeme informovat telefonicky, elektronicky automatickým systémem z webu, či emailem. PK Technik s.r.o. vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Doba dodání skladového zboží je 24–48h. V případě méně běžného, či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován a to emailem nebo telefonicky. Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. 


IV. Záruční podmínky

   PK Technik s.r.o. poskytuje na výrobní vady jím nabízeného a prodávané zboží záruku 2 roky, dle platné legislativy ČR. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu, který slouží také jako záruční list.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě výrazné změny ceny zboží nebo v případě nedostupnosti či ukončení výroby zboží. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat.


V.

   Veškeré objednávky se považují za oboustranně závazné v okamžiku, kdy PK technik s.r.o. objednateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce Obchodních a reklamačních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení zákazníkem majetkem společnosti PK Technik s.r.o. . Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží není momentálně dostupné, a není ani dostupné u dodavatele. Nabídkový katalog produktů není závazný, změna cen vyhrazena, změna doby dodání vyhrazena. Kupující bere na vědomí, že nabízené zboží, zejména akumulátory, jsou specifické zboží, které vyžaduje zvláštní zacházení. Prodávajíci nenese zodpovědnost za aktualizaci dostupností, která je závislá na datech dodavatelů, tudíž ji leckdy nemůže ovlivnit. 


 


Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy:

   V souladu se zněním zákona č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy (v případě zásilkového obchodu) do 14 dní od převzetí zboží. 14-ti denní lhůta začíná běžet dnem převzetí. Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO). V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů.
 

  • Kontaktujte nás písemně (nebo emailem na info@autobaterie-pktechnik.cz, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu a variabilní symbol.
  • Pokud vám zboží již bylo doručeno a převzali jste jej, kontaktujte nás dle výše uvedeného a po dohodě s obchodníkem zboží zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi. Adresa pro zaslání: PK Technik s.r.o. , Oty Peška 2662, Kladno 27201.
  • Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží nikdy nezasílejte na DOBÍRKU. Zboží zaslané na dobírku nebude našimi pracovníky převzato.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet. V případě zaslání na bankovní účet bude částka za zboží zaslána nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží provozovatelem webu. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín zaslání peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zbo­ží.   Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.


   Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové. 


   V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět, nebo bude uschováno v našem skladu za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý den uschování.