GYS PK Technik Varta Bosch GYS Energizer Vigor

Zásady bezpečnosti práce s autobaterií

Při manipulaci s autobaterií nesmíte zapomínat na to, že elektrolyt je žíravina a může vás popálit nebo zničit oblečení. Proto k akumulátoru přistupujte se zvýšenou opatrností.

S baterií pracujte vždy v dobře odvětraném prostoru, elektrolyt dráždí dýchací cesty a oči. Dávejte pozor na potřísnění, na pokožce způsobuje hluboké špatně se hojící rány.

V blízkosti baterie nikdy nemanipulujte s ohněm a pozor dejte také na elektrické jiskry, které vznikají třeba při odpojování autobaterie. Stačí jen drobný podnět a vodík, který vzniká jako produkt provozu akumulátoru, může explodovat.

Novější baterie jsou sice osazeny protizápalnou pojistkou, ale vodík se může hromadit v okolí baterie.  I z tohoto důvodu je důležité zajištění proudění vzduchu kolem dobíjeného akumulátoru.