GYS PK Technik Varta Bosch GYS Energizer Vigor

Technické rady a tipy k autobateriím a jejich údržbě


 • Po zakoupení dobít akumulátor
 • Likvidace opotřebovaných akumulátorů
 • Nabíjení akumulátorů
 • Dolévání akumulátorů
 • Jak správně připojit startovací kabely
 • Jak správně vybrat baterii
 • Sulfatace
 • Systém STOP-GO
 • AGM akumulátory
 • EFB akumulátory
 • Gelové akumulátory
 • Co je to akumulátor (baterie)
 • Co je to baterie?
 • Co je to bezúdržbový akumulátor a jak se liší od údržbového?
 • Je bezúdržbový olověný akumulátor skutečně absolutně bezúdržbový?
 • Jakou údržbu vyžaduje bezúdržbový akumulátor?
 • Co baterii (akumulátoru) neprospívá?

 


  


vykřičník

Doporučuje se dobít akumulátor bezprostředně po zakoupení

Autobaterie jsou od výrobců dodávány nabité a ihned k použití, avšak stav nabití díky logistickým úkonů bývá kolem 90%. Dobitím baterie do 100% kapacity bezprostředně po nákupu určitě nic nezkazíte, prodloužíte tím její životnost.


 
vykřičník

Likvidace starých akumulátorů

Autobaterie jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, tutíž jej nelze "vyhodit" do běžného komunálního odpadu, došlo by k silnému poškozování životního prostředí. Jsme připraveni vaši opotřebovanou baterii zdarma zpětně převzít, a zlikvidovat.


 


 

Nabíjení akumulátorů

Dobíjení autobaterie má za normálních okolností na starosti alternátor vozidla. Pokud tedy motor běží, spotřebiče ve voze a motor odebírá energii z alternátoru, nikoliv z autobaterie a autobaterie se zároveň dobíjí. V ideálním případě tak není téměř potřeba baterii dodatečně nabíjet. Mnohdy však dochází ke krátkým jízdám ve městě, tedy častému startování, velkému odběru spotřebičů v pohotovostním režimu, či poruše dobíjení a autobaterie se nestihne zcela dobíjet, proto je nutné nabít ji dodatečně. I baterie, která není v provozu, se samovolně vybíjí. Proto i když auto stojí, je doporučeno udržovat nabíjením baterii v plně nabitém stavu.

 


 

Dolévání akumulátorů 

Starší, údržbové autobaterie mají ve víku otvory se šroubovacími víčky, které slouží mimo jiné k dolévání. Baterie mají uvedeny rysky minima a maxima, mezi kterými by se měla pohybovat hladina elektrolytu. Pokud je hladina pod ryskou minima, nebo hůře, nezalévá zcela desky elektrod autobaterie, jenutné elektrolyt doplnit. Provádí se doléváním destilované vody.

Elektrody musí být vždy zalité. Nikdy však nepřekračujte maximální vyznačenou hladinu elektrolytu. Za provozu hrozí vytečení elektrolytu mimo baterii.

 


 

Jak správně připojit startovací kabely

 1. 1) červený (+) kabel připojíme na kladný (+) pol vybité baterie

  2) druhý konec červeného kabelu připojíme na na kladný (+) pol nabité baterie

  3) černý kabel připojíme na záporný (-) pol nabité baterie

  4) druhý konec černého záporného kabelu (-) připojíme na dobře ukostřené místo (např. blok motoru, záporný pol vybité baterie, záporný pol)


   Pro odpojení kabelů použijeme stejný postup zpětně, tedy první se odpojí černý (záporný) kabel od startovaného vozu, poté od zdroje - tedy nabité baterie, poté můžeme odpojit červený kabel.


 


 


Jak správně vybrat baterii

 • dle uživatelského manuálu k vozidlu
 • dle katalogu výrobce akumulátoru
 • dle parametrů vašeho stávajícího akumulátoru
 • dle telefonické či emailové rady od nás


V uživatelském manuálu (návod k obsluze) každého vozu jsou uvedeny doporučené rozměry a parametry (kapacita, startovací prud, umístění polu) baterie, pro správné použití. Použijete-li baterii s menší kapacitou, neznamená to, že vůz či stroj nenastartujete, ale akumulátor je značně namáhán, a zkracuje se tím výrazně jeho životnost.Rozměry akumulátoru

První údaj, který by vás měl zajímat, jsou rozměry. Akumulátor má v autě vyhrazený prostor, tzv. schránku a musí se do ní vejít. Nejste-li si jisti, změřte vaši starou baterii, případně prostor pro umístění baterie ve vozu.


Napětí

Napětí je udáváno ve Voltech, u většiny osobních automobilů je elektroinstalace konstruována na 12V. Nákladní automobily mohou mít 6V (staré), 12V, ale i 24V. Motocykly, zahradní technika, a jiné motorové stroje mohou mít 6V, ale obvykle mívají 12V elektroinstalaci. 


Kapacita

Kapacita autobaterie udává, kolik proudu (ampér) je baterie schopná dodat za jednotku času. Čím větší kapacita baterie je, tim déle je baterie schopná palubní elektroniku napájet.


Startovací proud

Startovací proud udává, kolik Ampér je schopna baterie dodat krátkodobě při startování vozidla. Příklad, vozidlům se zážehovým (benzín) motorem menšího objemu a jednoduchou elektroinstalací dostačuje obvykle okolo 400A. Vozidlům se vznětovým motorem (diesel) a bohatou výbavou (palubní počítač, navigace, mnoho řídících jednotek, atd) je potřeba dodat mnohem více startovacího proudu.


Pólování

Umístění kladného púlu (+). Obvykle bývá vpravo (říkáme, že je pravá), existuje však množství vozů s kladným pólem vlevo (především asijské produkce). Dále pozor na velikost polu, obvykle se setkáváme s jednou velikostí, ale sejména japonské (asijské) vozy jsou vybyveny akumulátory s půly menšího průměru.


 


 

Sulfatace akumulátorů 

Při nižším napětí dochází uvnitř olověných baterií k tzv. sulfataci. Je to proces, kdy se na elektrodách článků baterie usazují sulfáty. Tyto usazeniny postupně stále více brání probíhání elektrochemické reakci tím, že překrývají aktivní plochy elektrod a tím postupně akumulátor znehodnocují, či zcela zničí. Proto je důležité, aby se akumulátor udržoval v nabitém stavu. V případě vybitého akumulátoru je potřeba nabít jej co nejdříve, aby se zamezilo vzniku sulfatace a znehodnocení akumulátoru.

 


 

Systém Stop-Go (Start-Stop) 

Jedná se o funkci moderních automobilů, kdy automobil za určitých podmínek během jízdy samočinně vypíná chod motoru a v případě potřeby jej ihned znovu startuje (například u semaforu). Zde jsou tedy kladeny velmi vysoké nároky na kvalitu akumulátoru, jeho kapacitu, startovací proud, ale také odolnost vůči cyklickému zatížení, jelikož se baterie častým startováním neustále vybíjí a nabíjí.


 Technologie AGM 

Technologie AGM (absorbed glass mat) je technologie výroby akumulátorů, při níž není v článcích mezi elektrodami elektrolyt v tekuté formě, ale je nasáklý v netkané tkanině ze skelných vláken (tzv. separátor, ten odděluje vzájemně kladné a záporné elektrody). Baterie postavené na této technologii jsou velmi výkonné, mají výborné nabíjecí charakteristiky - při vybití je mnohem snažší a rychlejší nabíjení, jsou velmi dobře odolné proti cyklické zátěži (nabíjení a vybíjení).

 

Baterie typu AGM jsou absolutně bezúdržbové, uzavřené, tedy odolné proti vytečení elektrolytu a tím velmi bezpečné. Jsou vhodné pro náročné použití, do moderních automobilů, které mají nadstandardní elektronickou výbavu. Také jsou vhodné do vozidel vybavenými funkcí Start&Stop (při jízdě baterie mnohokrát startuje motor během okamžiku), včetně funkce regeneračního nabíjení, tedy rekuperace brzdné energie.

 

Výhody technologie AGM

 •  absolutně bezúdržbové
 • odolné proti úniku elektrolytu
 • vysoce výkonné
 • vhodné do vozů se systémem Start&Stop s regeneračním brzděním
 • odolnost proti otřesům
 • možnost umístění i v náklonu včetně umístění v kabině řidiče (neuniká žádný plyn)
 • nízké samovybíjení
 • lepší výkon pro krátkodobé startovací proudy (vyšší startovací proudy)
 • zvýšená odolnost při cyklickém zatížení
 • delší životnost

 

Nabíjet baterie typu AGM lze pouze nabíječi, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL.


 


 

 

Technologie EFB

Z důvodu, že stále více vozidel využívá systémů Start&Stop, tedy vypínání motoru i při krátkém zastavení a potřebě okamžitého znovunastartování, zvyšují se nároky na kvalitu a výkon autobaterií. Baterie musejí být odolnější vůči cyklickému zatížení (časté vybíjení při nastartování a dobíjení při jízdě). Vyjma baterií typu GEL a AGM se vylepšují také běžné konstrukce baterií s tekutým elektrolytem. Tak vznikla technologie EFB (enhanced flooded battery)

 

Baterie EFB sy vyznačují delší životností při zvýšeném cyklickém zatížení. Toho je dosaženo speciálním separátorem z polyesterových vláken a silnějšími deskami elektrod. Baterie typu EFB jsou tak vhodné do aut se systémy Start&Stop, ne však pro vozy s rekuperačním brzděním a dalšími šetřícími technologiemi.

 

Výhody technologie EFB

 • bezúdržbové
 • zvýšená odolnost proti vytečení elektrolytu
 • zvýšená odolnost vůči otřesům
 • vyšší odolnost v cyklické zátěži proti běžným akumulátorům (delší životnost)


 


 

 

Gelové baterie

 

Hlavní rozdíl oproti technologii AGM je ve formě elektrolytu. Konstrukce gelových akumulátorů se přibližuje běžným zalitým akumulátorům. Obsahuje sestavu kladných a záporných elektrod. Elektrolyt je však vázán v křemičitém gelu (nikoliv v separátoru jako u AGM). Výhodou je nižší citlivost na vyšší provozní teploty, vyšší kapacita při snížené hmotnosti akumulátoru i nízká hladina samovybíjení. Rovněž je omezen únik elektrolytu a jedná se o bezúdržbové akumulátory.

 

Výhody technologie GEL

 • absolutně bezúdržbové
 • odolné proti úniku elektrolytu
 • velmi výkonné
 • prodloužená životnost
 • odolné proti otřesům
 • možnost umístění i v náklonu
 • nízké samovybíjení
 • vyšší odolnost v cyklické zátěži proti běžným akumulátorům
 • delší životnost proti běžným akumulátorům

 

Nabíjet baterie typu GEL lze pouze nabíječi, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL.  

 Akumulátor (baterie)

   AKUMULÁTOR je elektrochemický zdroj elektrické energie. Základní vlastnost akumulátoru, či schopnost, je akumulace elektrické energie (kumulovat čili hromadit, odtud název akumulátor). Za akumulátor můžeme považovat každý sekundární galvanický článek (dle italského přírodovědce Luigiho Galvaniho, který jako první pozoroval vliv malého elektrického výboje, při pitvě žáby, přičemž elektrody tvořili kovový nástroj a kovový podklad). Každý akumulátor, aby fungoval, musí sestávat minimálně z jednoho článku, jmenovité napětí 2V. Článek, aby fungoval, musí sestávat minimálně ze 3 reaktantů. Prvním reaktantem je záporná elektroda (katoda), druhý reaktant vytváří prostředí, u olověných akumulátorů hovoříme o elektrolytu (roztok kyseliny sírové a vody) a třetím reaktantem je kladná elektroda (anoda). Při uzavření elektrického obvodu, začne v článku docházet k chemické reakci. K vybíjení nebo k nabíjení. Při vybíjení prochází elektrický proud od záporné elektrody ke kladné, přičemž dochází k přeměně chemické energie na elektrickou, tento jev trvá do doby, dokud nejsou aktivní hmoty reaktantů spotřebovány. Akumulátor se od běžných primárních článků (tužkové baterie, apod.) liší tím, že aktivní hmoty reaktantů lze během životnosti akumulátorů opět obnovit pomocí nabíjení. Proud elektronů přinutíme k opačnému průchodu, od kladné elektrody k záporné.

 


 

 

Baterie


 Nejrozšířenější a nejpoužívanější termín pro chemický zdroj elektrické energie, bývá často (nesprávně) používán v souvislosti s obyčejnými tzv. primárními články (např. AA tužkové baterie). Výrazem BATERIE lze totiž správně označit pouze elektrochemický zdroj energie, sestavený z více článků. To znamená, že např. autobaterie, určená ke startování motorů, je nazvána správně, protože se skládá zpravidla ze 6 článků, a její jmenovité napětí je tedy 12V (6 krát 2V). Tužkový článek, se rozhodně baterií nazývat nedá, protože žádnou baterii článků neutváří. Dva a více kusů tužkových článků již baterií nazvat lze. Baterie je tedy výraz, jenž lze použít pro pojmenování různých druhů článků, primární (nelze opět nabíjet) či sekundární (akumulátory), avšak vždy musí tyto články tvořit skupinu dvou a více kusů.

 


 

 

Bezúdržbový akumulátor 

  Výrazem BEZÚDRŽBOVÝ akumulátor (autobaterie, motobaterie, atd.) v současné době označujeme produkt, který z hlediska kontroly stavu hladiny elektrolytu  a dolévání destilované vody, tento servis nevyžaduje. Moderní baterie, které mají horní víko napevno přitavené ke spodní schránce nelze v takovém případě ani otevřít a kontrolovat. Tyto bezúdržbové baterie mají zpravidla v horní části schránky integrovaný labyrintový systém, který zabraňuje úniku elektrolytu při náhodném převržení baterie na bok, např. při přepravě či nehodě automobilu. Naproti tomu údržbové akumulátory jsou vybaveny klasickými zátkami, vyžadují pravidelnou kontrolu a v případě převrhnutí začnou téměř okamžitě vytékat.


   Proč tedy bezúdržbové akumulátory není potřeba dolévat a údržbové ano? Důvodem je nežádoucí chemická reakce zvaná elektrolýza, která probíhá současně s žádoucími chemickými procesy uvnitř článků baterie. Při elektrolýze roztoku kyseliny sírové a vody (např. u klasických zaplavených autobaterií se jedná o 38% roztok H2SO4) dochází při nabíjení baterie k plynování na každé vnitřní elektrodě v článcích. Plyny (prvky H a O) vodík a kyslík, které se tvoří na elektrodách při chemických procesech a unikají z baterie do prostoru, jsou základními stavebními kameny molekuly vody = H2O (jeden atom vodíku a 2 atomy kyslíku). Tím, že plyny unikají z baterie, prakticky ubývá vody v roztoku. U běžných údržbových baterií není tomuto jevu nijak zabraňováno, a úbytek vody je mnohem vyšší. Proto je třeba pravidelně doplňovat destilovanou vodu. Elektrolýza samozřejmě probíhá také u bezúdržbových typů baterií, avšak díky moderním výrobním technologiím se jí lze velmi účinně bránit. Jedním z nejúčinnějších prostředků obrany je přidávání jiných chemických prvků do olověných desek (elektrod), při jejich výrobě (proces se nazývá legování = slévání). Vzácnější prvky mohou být v našem případě např. kalcium nebo stříbro. Platí zde přímá úměrnost, čím méně elektrolýzy tím méně ubývá vody.

 


 

  

Je bezúdržbový olověný akumulátor opravdu bezúdržbový?

  Ne. Jak již bylo popsáno v jednom z předchozích příspěvků, přívlastek bezúdržbový si akumulátor zaslouží pouze z hlediska kontroly stavu hladiny elektrolytu. Jednoduše řečeno, neudržovat v tomto smyslu znamená nedolévat. Ve všech jiných směrech se naopak údržba o akumulátor vyplatí.  

 
Jakou údržbu vyžaduje bezúdržbový akumulátor?

   Žádnou, při provozu za optimálních podmínek. Optimální podmínky však nepanují v našich zeměpisných polohách celoročně. Proto především v zimním období je třeba věnovat akumulátoru zvýšenou pozornost. Je dobré znát alespoň základní vlastnosti a principy fungování startovací baterie, za různých podmínek a podle toho se přizpůsobit. Nejdůležitější je udržovat baterii stále plně nabitou. Docílit tohoto stavu lze několika způsoby. Během provozu v motorovém vozidle dobíjí baterii součástka zvaná alternátor. Funguje-li alternátor správně, není co řešit. Problémy mohou nastat v případě, kdy alternátor z různých důvodů nestačí baterii plně dobíjet. Podívejte se na následující tabulku, kde popisujeme problémové situace, co způsobují a jaké je možné řešení = údržba.

 

 


AGM (Absorbent Glass Mat)   netkané rouno ze skelného vlákna, které absorbuje a váže elektrolyt v olověných bateriích.
Aktivní hmota   aktivní hmotu v kladných deskách (katodách) tvoří oxid olovičitý a v záporných deskách (anodách) houbovité olovo. Je-li spojen elektrický obvod, reagují tyto materiály během nabíjení a vybíjení s kyselinou sírovou podle následující chemické reakce: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
Akumulátory VRLA (ventilem řízené olověné akumulátory)   hermeticky uzavřené bezúdržbové akumulátory.
Ampér (A)   měrná jednotka toku elektronů nebo proudu v elektrickém obvodu.
Ampérhodina (Ah)   měrná jednotka elektrického náboje pro vyjádření nabíjecí kapacity baterie, která se vypočítá násobením proudu v ampérech a času v hodinách vybíjení. (Příklad: baterie, jež dodává 5 ampérů po dobu 20 hodin, dodá 5 A x 20 hodin = kapacita 100 Ah)
Cyklus                                v baterii jedno vybití a jedno nabití odpovídá jednomu cyklu.                                           
Elektrický obvod           dráha, po níž proudí tok elektronů. Pokud tato dráha představuje nepřerušovaný okruh, jde o uzavřený elektrický obvod. Otevřený obvod má dráhu přerušenou nebo rozpojenou, tok proudu je přerušen.
Elektrolyt                            v olověném elektrolytovém akumulátoru je elektrolytem kyselina sírová zředěná vodou. Slouží jako vodič, který dodává vodu a sulfát pro elektrochemickou reakci: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
Hluboké vybití                        stav, v němž je článek plně vybit za použití nízkého proudu tak, že elektrické napětí klesne pod stanovené minimum.
Kapacita                            schopnost plně nabité baterie dodat určité množství elektřiny (v ampérhodinách/Ah) určité intenzity (v ampérech/A) během určitého časového úseku (v hodinách/h).
Kladná deska (katoda)   litá kovová konstrukce, jež obsahuje jako aktivní hmotu oxid olovičitý.
Koroze   destruktivní chemická reakce tekutého elektrolytu s reaktivním materiálem, např. zředěné kyseliny sírové se železem, při které vzniká rez – produkt koroze.
Kryt baterie   nádoba z polypropylenu nebo tvrdé pryže, v níž jsou uloženy elektrody, separátory a elektrolyt.
Mřížka                                

mřížková konstrukce ze slitiny olova, na níž je nanášena aktivní hmota kladných a záporných desek a jež vede proud.

 

Ohm                                 

měrná jednotka elektrického odporu nebo impedance v rámci elektrického obvodu

 

Póly                                   elektrická spojení mezi baterií a externím obvodem. Každý pól je spojen buď s první (kladnou) nebo s poslední (zápornou) spojkou v sériovém propojení článků baterie.
Proud   pohyb elektronů v elektrických vodičích resp. rychlost toku elektřiny. Měrná jednotka proudu je ampér.

 

Rezervní kapacita(RC)                          počet minut, během kterých nová, plně nabitá baterie dodává 25 ampérů při 26,7°C (80°F) a udrží svorkové napětí nejméně 1,75 voltů na každý článek. Tento údaj představuje čas, po který bude baterie napájet základní zařízení, pokud alternátor nebo generátor vozidla selže.

 

Schopnost nabíjení   množství proudu v ampérhodinách, jež je akumulátor v určitém stavu nabití schopen přijmout při určité teplotě a při určitém elektrickém napětí během určité doby.
Separátor   rozdělovač mezi kladnými a zápornými deskami vyrobený z materiálu, který umožňuje průtok proudu.
Startovací proud za studena   množství proudu v ampérech, jež může olověný elektrolytový akumulátor při teplotě -17,8°C dodat po dobu 30 sekund a při napětí minimálně 1,2 V na každý článek.
Stav nabití (SOC) / životnost baterie (SOH)   množství elektrické energie uložené v baterii v daném čase vyjádřené procentuálním podílem energie při plném nabití.
Uzemnění                            referenční potenciál obvodu. V automobilové praxi se jedná o připojení kabelu baterie ke kostře nebo rámu automobilu, jež se používá jako dráha pro uzavření obvodu namísto přímého spojení. Dnes je ve více než 99 % automobilů a LTV jako uzemnění použit záporný pól baterie.
Víko                                     uzavírá nádobu baterie
Volt   měrná jednotka elektrického napětí.
Vrstvení elektrolytu   při nabíjení baterie se v jejích deskách vytváří vysoce koncentrovaný elektrolyt. Tento těžký elektrolyt klesá působením gravitace do spodní části článku, zatímco méně koncentrovaná kyselina stoupá do horní části článku. Toto vrstvení elektrolytu může způsobit ztrátu kapacity nebo selhání baterie.
Vybíjení   pokud baterie dodává proud, hovoříme o tom, že se vybíjí.

 

Watt   měrná jednotka elektrického výkonu, je přímo úměrná energii, která vzniká, když elektrony překonávají rozdíly v elektrickém napětí. Vzorec: watt = ampér x volt
Záporná deska (anoda)   litá kovová konstrukce, jež obsahuje jako aktivní hmotu houbovité olovo.
Zkrat   nechtěné spojení proudu v elektrickém zařízení nebo v elektrickém vedení, obecně s velmi nízkým odporem, čímž způsobuje velký průtok proudu. V baterii může zkrat v článku způsobit jeho vybití a znehodnotit baterii.

 


 

 

 

Co akumulátorům (autobaterii) neprospívá?

 příčina příklad následek řešení
 časté startování  sanitka, taxislužba, kurýrní auto, časté starty a krátké ujeté vzdálenosti  alternátor nestačí během krátké jízdy baterii plně dobít, ta postupem času a s dalším starty neustále ztrácí kapacitu, až přestane dodávat energii a vlivem sulfatace již nelze obnovit  baterii pravidelně dobíjet, alespoň jednou měsíčně i častěji, nebo v době mimo provoz vozidla připojovat baterii na udržovací proud, na tak zvanou "doušťouchávačku"
 krátké pravidelné jízdy  krátké cesty autem do práce, obchodní cestující ve městě, dodávky a rozvoz zboží, služební automobil  alternátor nestačí během krátké jízdy baterii plně dobít, ta postupem času a s dalším starty neustále ztrácí kapacitu, až přestane dodávat energii a vlivem sulfatace již nelze obnovit  baterii pravidelně dobíjet, alespoň jednou měsíčně i častěji, nebo v době mimo provoz vozidla připojovat baterii na udržovací proud, na tak zvanou "doušťouchávačku"
 porucha dobíjení  porucha nebo špatné nastavení součástky, která v autě vyrábí elektrickou energii (přeměna mechanické energie na elektrickou), a která rovněž dobíjí baterii  alternátor baterii vůbec nedobíjí nebo příliš málo, ta dodává energii nashromážděnou při nabití z výroby, brzy skončí zcela vybitá  změřením alternátoru se dozvíte, je-li vadný či špatně nastavený (správné napětí 13,8 až 14,2V), svěřte auto do péče odborného servisu
 porucha přebíjení  porucha nebo špatné nastavení součástky, která v autě vyrábí elektrickou energii (přeměna mechanické energie na elektrickou), a která rovněž dobíjí baterii  alternátor baterii přebíjí, závada se neprojeví tak brzy jako v případě špatného dobíjení, ale hrozí riziko, že se baterie vlivem nadměrného přebíjení poškodí, při přebíjení dochází k nadměrnému plynování a tím k úbytku vody  změřením alternátoru se dozvíte, je-li vadný či špatně nastavený (správné napětí 13,8 až 14,2V), svěřte auto do péče odborného servisu
 dlouhodobá odstávka auta  pravidelně používané auto je odstaveno na několik týdnů z důvodu poruchy, nemoci, či služební cesty, atd.  baterie vlivem samovybíjení neustále přichází o svou nakumulovanou energii, samovybíjení probíhá i u moderních baterií (asi 1% kapacity denně), i přesto že  je baterie odpojena, připojená baterie může být navíc vybíjena dalšími spotřebiči jako je např. alarm, hodiny apod.  je-li to možné (alarm) před dlouhodobou odstávkou automobilu baterii alespoň odpojte (pozor na heslo u autorádia), v lepším případě baterii dobijte a odpojte, nebo demontujte, plně dobijte a uskladněte
krátkodobá odstávka auta  např. na týden či 14 dnů, zimní prázdniny,  dovolená, nemoc, apod.  plně nabitá či nová baterie tomuto výpadku v provozu odolá snadno, starší baterie, zčásti vybitá, nebo v zimním období, kdy se za provozu baterie hůře dobíjí, může zkolabovat  je-li to možné (alarm), před krátkodobou odstávkou automobilu baterii alespoň odpojte (pozor na heslo u autorádia), v lepším případě baterii odpojte a plně dobijte
 ponechání zapnutých spotřebičů (světla, rádio, atd.)  klasická situace kdy zapomenete rozsvícená světla, necháte puštěné rádio, nebo malou lampičku v zavazadlovém prostoru  baterie dodává energii dokud se zcela nevybije, situace není vážná, když se baterie za několik hodin (maximálně pár dnů) opět plně dobije, jinak hrozí nevratné poškození (sulfatace)  po zjištění situace baterii ihned dobijte na plnou kapacitu, v případě startu na kabely musíte ujet delší vzdálenost, aby se baterie alespoň trochu zregenerovala, přesto po té doporučujeme odpojit a plně dobít
 mnoho spotřebičů v pohotovostním režimu  podobná situace jako při zapomenutých rozsvícených světlech, baterie ztrácí kapacitu samovybíjením a dalšími spotřebiči v režimu standby (rádio, hodiny, navigace, trvale zapojené LED diody, alarm, atd.)  je-li baterie nová či pravidelně dobíjená je vše v pořádku, v případě starší baterie či delší odstávky auta, nebo kombinace více neduhů popsaných v této tabulce, může se situace zkomplikovat a baterie se může vybít za pár dnů  zvažte je-li nutné udržovat tolik spotřebičů v pohotovostním režimu pokud není auto nastartované, je-li to možné (alarm) odpojujte spotřebiče od elektroinstalace vozu, jinak baterii pravidelně dobíjejte
 starší baterie a zimní období  za optimálních podmínek funguje baterie perfektně, během zimního období však ztuhne olej v motoru, pohonné hmoty pomaleji dotečou do motoru - nastartování trvá déle, chemické procesy se zpomalují - dobíjení trvá déle  čím déle trvá zima, tím déle je baterie provozována za zhoršených podmínek, to znamená, že se hůře dobíjí a při startech více namáhá, kapacita neustále klesá, až se baterie vybije  jde-li o průměrně starou baterii, vyplatí se ji dobít a vrátit do provozu, je-li o baterii starší 5 let, je vhodné ji prověřit, případně dobít a vrátit, předcházejte tomuto stavu pravidelným dobíjením (v zimním období alespoň 1x za dva měsíce), čím častěji tím lépe