GYS PK Technik Varta Bosch GYS Energizer Vigor

Jak funguje autobaterie?

Autobaterie neboli akumulátor je fakticky elektrochemický zdroj elektrické energie, tedy konkrétně stejnosměrného elektrického proudu, který ji uchovává pro pozdější použití.

Elektrické napětí vzniká chemickou reakcí ponořením kladné (anody) a záporné desky (katody) do roztoku kyseliny sírové a vody. Běžné elektrolytové olověné baterie mají napětí cca 2 volty na článek s celkovým napětím 12 V.

Baterie začíná elektřinu dodávat okamžikem uzavření obvodu mezi kladným a záporným pólem. K němu dochází jakýmkoliv připojením elektrického spotřebiče. Tím se akumulátor současně vybíjí. Chemicky jde o proces, kdy elektrický proud prochází od záporné elektrody ke kladné, přičemž dochází k přeměně chemické energie na elektrickou.

nabíjení autobaterie dochází v momentu, kdy je zpětně dodáván proud, jenž obnovuje chemický rozdíl mezi elektrodami. O zpětné dobíjení baterie se během provozu vozidla stará alternátor, mimo vozidla pak nabíječky. Nabíjení je z chemického hlediska průchod proudu elektronů od kladné elektrody k záporné, čímž se znovu přeměňují aktivní hmoty reaktantů.

Proces vybíjení a dobíjení probíhá v olověném akumulátoru nepřetržitě. Čím je baterie cyklicky odolnější, tím víc jde tento cyklus opakovat. Pokud je však autobaterie vybita příliš, dojde k situaci, kdy už nemůže dodávat elektřinu s využitelným napětím.