GYS PK Technik Varta Bosch GYS Energizer Vigor

AUTOBATERIE

Oleje PK Technik

AUTOBATERIEV této kategorii není žádné zboží.

Autobaterie (akumulátor) je zdroj elektrické energie vozidel a strojů


Prodáváme pouze čerstvé kvalitní originální autobaterie s jasným původem přímo od výrobců.


Autobaterie (akumulátor) je elektrochemický zdroj elektrické energie a je jednou z nejdůležitějších součástí vozidla či stroje. Autobaterie slouží ke startování motoru startérem automobilu a napájení řidicích jednotek, potřebných pro chod motoru automobilu či stroje.  Základním konstrukčním prvkem autobaterie jsou kladné a záporné desky, spojované do sad a opatřené můstky a vývody. Jednotlivé desky autobaterie opačné polarity jsou odděleny separátory. Pozitivní a negativní sada desek tvoří článek se jmenovitým napětím. Počet článků charakterizuje typ autobaterie. Další nedílnou součástí akumulátoru je elektrolyt (roztok kyseliny sírové a vody), díky kterému dochází v akumulátoru k chemické reakci, která přemění chemickou energii na elektrickou.